Lager 157 / MediaMarkt

Lager 157 / MediaMarkt

Elinstallation och omdragning av el till den nya butiken Lager 157 på Storheden i Luleå, samt omfördelning av el från angränsande butik MediaMarkt.